BezSpacji Sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice